Nu grönskar det!
För den grönaste, tätaste och friskaste gräsmattan vänder man sig med fördel till Per Fimmerstad och gräskonnässörerna på Mälarturf AB. Företaget har funnits sedan 1974 och tar din gräsmatta på stort omsorgsfullt allvar.
Mälarturf AB har sedan starten 1974 inriktat sig på att sälja färdiga gräsmattor till privatpersoner, kommuner, landsting och företag som vid ombyggnationer eller nyetableringar snabbt vill komma igång och använda sina nya trädgårdar. I tjänsten ingår produktion, utläggning och skötsel under 1,5 år.
- Vi är med hela vägen från fröval och odling till klippning, vältning och kantskärning, berättar Per som förutom att arbeta med traditionella trädgårdar också levererar underlag till golfbanor och fotbollsplaner.
- Målsättningen är att hålla en genomgående hög kvalitet på produkten, vilket också inneburit att vi lockat till oss en kundkrets som har lite högre krav än genomsnittet, menar Per och berättar att de stora volymerna går till villaområden i Stockholm, även om företaget arbetar i hela Mellansverige.
Processen från frö till en tät och frisk gräsmatta är minutiöst genomtänkt med flera moment som måste följas till punkt och pricka för att nå ett tillfredsställande resultat.
- Etableringen är A och O. Först och främst använder vi oss bara av lättare, stenfria jordarter. Och vi klipper med 22 millimeters klipphöjd för att få jämna fält och undvika rothuggning, förklarar Per som också gör jord- och bladanalyser under växtsäsongen för att kunna tillföra rätt näringsämnen vid behov. Han berättar vidare att företaget lägger höjd och konturer med laser. Ytan sås 2 gånger för att undvika randighet och när det efter ungefär 3 månader blir dags för klippning använder Mälarturf en tio meter bred elektrisk gräsklippare som sedan håller efter var tredje dag för maximal täthet.
- Vi klipper närmare 800 000 kvadratmeter i veckan, säger Per som ofta ställs inför gräsrelaterade frågeställningar som gemene man kanske inte tänker på.
- Jag måste alltid ta hänsyn till en rad aspekter. Hur kommer gräsmattan att se ut i strålkastarljuset? Och hur hanterar den egentligen växtsjukdomar? avslutar han.

Mälarturf AB

Bransch:
Anläggning

Telefon: 0159-700 21
Fax: 0159-702 67


Email:
per@taxingegods.se

Hemsida:
www.malarturf.se

Adress:
Mälarturf AB
Nygård
15593 Nykvarn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN